Til ungdommen

Til ungdommen

Våre barn ofres på feilkulturens alter

Jeg mottok nylig en henvendelse fra en engasjert mor. Hennes barn hadde meldt seg inn i SIAN.

Medlemskap genererer kontingentgiro. Mindreårige kan ikke inngå slik forpliktelse.

Morens bekymring var tydelig. Ungen hennes kunne assosieres med sånne som oss. Det er uklart hvilken innsikt moren har i islamproblemet og vår virksomhet, men ingenting tyder på at hun er kompetent. Da ville hun ikke ringt.

Folk melder seg inn og ut av SIAN uten at det skaper problemer. Kontingentkrav er basert på frivillighet. Ingen organisasjoner vasker medlemsregisteret mot folkeregisteret for å skille ut umyndige. Derfor vil slikt skje. Og det løses enkelt med en telefon. Men saken har en dypere dimensjon.

Det som gjør dette til en nevneverdig sak, er ikke først og fremst morens angrep på barnets integritet.

Det er fraværet av «hvorfor» i morens hjerne. Hun burde spørre seg selv;

Hva får et barn til å melde seg inn i en politisk organisasjon som demoniseres av eliten?

Nesten ingen barn er politisk aktive, med unntak av de som avles som broilere inn i den politiske kulten foreldrene allerede tilhører. Her har vi et barn som går motsatt vei av sin mor.

Hvorfor?

Hva har dette sårbare uskyldige barnet opplevd, som fører til erkjennelsen av at Norge har et islamproblem?

Hvilke overgrep har barnet blitt utsatt for av sine klassemuslimer eller av andre ubudne muslimske barn av regnbuen?

Er du en god mor hvis du ikke forsvarer ditt barn mot effektene av islamimport?

Etternavnet viser at dette er en jødisk familie.

81% av jødene i Tysklandhar opplevd å bli angrepet av en muslim. Jødene flykter fra Europa i hopetall, i takt med at Allahs invasjonsstyrker rykker inn.

De som Muhammed kaller gode muslimer hater alle; Jøder, kristne, ateister. Fordi hatet er foreskrevet i teologien, og er obligatorisk for alle muslimer.

Alle foreldre vet eller burde vite at graden av islamsk atferd er overeksponentiell i forhold til økningen av antall muslimer per capita i et invadert eller islamskokkupert område. Endestasjonen på alle islamiseringsprosesser er folkemord på ikkemuslimene. 

Man velger ikke sine foreldre, eller den tid man er født inn i. Men man har en moralsk plikt til å forholde seg til fakta, og gjøre det en selv kan for å skape et bedre samfunn for neste generasjon, enn den du selv lever i. Befolkningen i Vest Europa har sviktet denne plikten helt siden 68-erne startet marsjen gjennom institusjonene. SIAN eksisterer for å reparere skadene som kulturmarxister og globalister påfører samfunnet, ved sin islamimport.  

SIAN er ikke en smal nisjeorganisasjon. Islamproblemet er omfattende, og berører absolutt alle samfunnsområder, på en veldig negativ måte. Hvis du er opptatt av liv og levevilkår i fremtiden for deg selv og dine etterkommere, er det ikke noe samfunnsproblem som berører deg sterkere enn islamproblemet.

Til dere unge som må holde ut hjernevask og løgn fra ondskapens representanter, enten det er dine foreldre eller lærere; Dere er fremtiden. Dere kan reparere de massive skadene som to generasjoner før dere har påført landet vårt.

Derfor må du melde deg inn i SIAN, eller støtte oss på andre måter, uansett om de omkring deg er dårligere mennesker enn deg selv.